Мацейків Тетяна Іванівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.

Після закінчення Кам’янець-Подільського педагогічного інституту працювала вчителем історії та викладачем зазначеного інституту. Навчалася в аспірантурі Інституту педагогіки НАПН України. В 1988році захистила дисертацію на тему: «Традиції трудового виховання дітей та молоді в українській народній педагогіці».

В лабораторії суспільствознавчої освіти працює з 2001року на посаді старшого наукового співробітника.

Мацейків Т.І.- вчений -дослідник в галузі історії України зокрема в питаннях етнічної історії, культури, етнополітики, історії національного шкільництва, етнічної педагогіки, методики тощо. Вона автор 102 наукових праць з означеної проблематики.

Бере участь у науково-практичній роботі лабораторії таІнституту: конференціях і семінарах. Плідно працює як член спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій за спеціальністю 13.00.02 теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисциплінин), виконує функції вченого секретаря. Керує науковими дослідження аспірантів та здобувачів. Під її керівництвом успішно захищено 5 кандидатських дисертацій.

Кiлькiсть переглядiв: 331

Коментарi